EU kommisjonen Kommune Tilskudd

Fossilfri passasjerferge fra Tofte med tilknytting Asker sentrum

Illustrasjon: Brødrene Aa

En nullutslipps hurtigbåt vil kunne være klar og i drift fra 2022 er konklusjonen til rapporten som HR Prosjekt og prosjektleder Kjell Ove Kalhagen har utarbeidet for fylkene Buskerud, Akershus og Oslo kommune. Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpassing til dagens ruter og kommer best ut i en samlet vurdering. Nyskapende tekniske løsninger vil …

Continue Reading